Menu
Menu

Verzekering voor uw verantwoordelijkheden

Ongeacht de uitgevoerde activiteiten kan elk bedrijf worden blootgesteld aan incidenten die zijn aansprakelijkheid in het geding kunnen brengen, of deze nu worden veroorzaakt door uw eigendommen, uw werknemers of door de producten of diensten die u levert.

De gevolgen van dergelijke gebeurtenissen kunnen beperkt zijn, maar kunnen in sommige gevallen ook het voortbestaan van het bedrijf dat verantwoordelijk wordt geacht voor de schade in gevaar brengen.

Ook op dit gebied geloven wij sterk in de meerwaarde van preventie door het afsluiten van een verzekering voor uw aansprakelijkheid. Wij helpen u bij het opstellen van uw contracten en verdedigen uw belangen bij geschillen.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Wanneer u diensten verricht voor derden is het helaas mogelijk dat uw werknemer schade veroorzaakt aan hen of aan partijen die niet bij de zakelijke relatie betrokken zijn. Dit kan leiden tot materiële en/of fysieke schade, waarvan de kosten aanzienlijk kunnen zijn. Ongeacht de uitgeoefende activiteit (intellectueel of manueel) is niemand veilig voor het veroorzaken van een ongeval bij een derde.
Het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die materiële, lichamelijke en immateriële schade dekt, beschermt uw bedrijf tegen claims die tegen haar worden ingediend.

Aftersales of productaansprakelijkheid

De verzekering voor aansprakelijkheid na levering of productaansprakelijkheid dekt de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van uw onderneming voor schade die uw producten na levering of uw diensten na uitvoering aan derden toebrengen. Het is de chronologische voortzetting van de operationele aansprakelijkheidsverzekering.
De in uw polis op te nemen dekkingen zijn sterk afhankelijk van uw bedrijf en uw klanten. AVESTA Insurance & Risk Solutions helpt u bij uw risicoanalyse om het meest effectieve verzekeringsprogramma voor uw organisatie op te stellen.

Verzekering tegen besmetting en terugroeping

Het aantal terugroepacties neemt voortdurend toe. In geval van een publieke terugroeping is het absoluut noodzakelijk dat het betrokken bedrijf snel en adequaat handelt om zijn reputatie in stand te houden.
De terugroepgarantie vergoedt u alle kosten in verband met het uit de handel nemen van goederen die u zou moeten uitvoeren na het optreden van een identiek gebrek in hetzelfde assortiment.

De productcontaminatieverzekering beschermt u ook tegen :
- Kosten voor het terugroepen van producten ;
- Kosten van ontsmetting, opslag, vernietiging of advieskosten;
- Terugbetaling van productiekosten, gederfde winst en niet-gerealiseerde winst in verband met een daling van de verkoop;
- Reclamekosten om uw imago te herstellen;
- Een preventief consult indien gewenst.

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

Respect voor het milieu is een belangrijk thema in onze tijd. Alle bedrijven proberen hun ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. Helaas bestaat er niet zoiets als een nulrisico.
Of het nu gaat om geleidelijke vervuiling of een plotseling ongeval, de financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn voor uw bedrijf. Een bedrijfsaansprakelijkheids- of brandverzekering kan onvoldoende zijn om het hele risico te dekken. Daarom biedt AVESTA u een totaaloplossing die het merendeel van de kosten en risico's dekt, naast eventuele andere polissen en dekkingslacunes: Milieuaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid

Deze garantie dekt uw aansprakelijkheid voor fouten en omissies die u en uw personeel kunnen begaan tijdens uw intellectuele diensten.
Voor sommige beroepen gelden specifieke dekkingsverplichtingen.
Wat uw bedrijf ook is, AVESTA Insurance & Risk Solutions analyseert de dekkingen die geschikt zijn voor de risico's waarmee u wordt geconfronteerd en adviseert u zodat u zich kunt concentreren op de groei van uw bedrijf.

Een specifiek verzoek?

Ons team van deskundigen staat klaar om u te adviseren.
crossmenu
NL