Menu
Menu

Bouwverzekering

Een bouwproject vereist de samenwerking van vele partijen: de opdrachtgever aan het begin van het project; de ontwerpers - architecten of ingenieursbureaus - tijdens de ontwerpfase en tijdens de uitvoering; of het bouwbedrijf.
De risico's van de belanghebbenden zijn sterk met elkaar verweven en de analyse van de verzekeringsdekking met betrekking tot het project moet daarom 360 graden zijn.
AVESTA biedt u een volledige risicoanalyse om u de meest geschikte bouwverzekeringscontracten voor alle deelnemers voor te stellen.

RC Decennial Law Peeters

Overeenkomstig de wet van 31 mei 2007 - die op 1 juli 2018 in werking is getreden - zijn alle bij de ruwbouw betrokken actoren verplicht hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor in België gelegen woningbouwprojecten - individueel of collectief - waarvoor de tussenkomst van een architect noodzakelijk is.
Het is de taak van de architect om de geloofsbrieven van de betrokken partijen te controleren alvorens hen toegang te verlenen tot het terrein.
Op basis van onze vragenlijst ontvangt u binnen 48 uur uw persoonlijke en concurrerende offerte.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ontwerpers

Wettelijk of contractueel zijn architecten en ontwerpbureaus verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
AVESTA is een specialist in aansprakelijkheidsverzekeringen voor de bouw. Wij hebben ons aanbod ontwikkeld om u de beste oplossingen tegen de beste prijs aan te bieden. Door proactief te zijn, verbinden wij ons ertoe de termijnen te respecteren zodat uw wedstrijden en projecten op tijd kunnen worden voorgesteld.
Daar blijft het niet bij! Als specialist biedt AVESTA u aanvullende diensten die ons in staat stellen om op lange termijn uw voorkeurspartner te worden: juridische bijstand, opleiding, Affinity, ondersteuning in het buitenland, enz.

Alle risico's ter plaatse

Naast het ontwerp vormt een bouwplaats een aanzienlijk risico voor alle betrokkenen. Om de aan de werkzaamheden verbonden risico's zo veel mogelijk te beperken, is het van essentieel belang om een CRT-verzekering af te sluiten.
Om de beste dekking te genieten, moet deze TRC-polis door specialisten worden geschreven om alle nodige garanties te bieden. Dankzij haar ervaring heeft AVESTA haar eigen formulering ontwikkeld om ruimere voorwaarden te bieden dan die welke gewoonlijk door de verzekeraars worden aangeboden.

Tienjarige verzekering

De tienjarige garantie is een verplichte garantie die elke persoon die betrokken is bij de constructie van het gebouw moet geven aan de eigenaar of koper. Zij beschermt deze laatste gedurende tien jaar tegen stabiliteits- en waterdichtheidsproblemen zodra het werk is aanvaard.
De tienjarige aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om deze garantie te dekken via een verzekeringspolis. Deze polis moet uiterlijk vóór de voorlopige oplevering zijn afgesloten, maar het terrein moet - uitzonderingen daargelaten - zijn geïnspecteerd door een door de verzekeraars erkend bureau.
Ook hier kan AVESTA Insurance & Risk Solutions u kant-en-klare oplossingen op maat aanbieden.

Bedrijfs- en aansprakelijkheidsverzekering na oplevering

In tegenstelling tot de beroepsaansprakelijkheid dekt de bedrijfsaansprakelijkheid de buitencontractuele schade aan derden tijdens de bouw en na de oplevering. Zij dekt ook de schade veroorzaakt door de rest van uw beroepsactiviteit.
Ze worden allemaal gedekt door deze polis, maar sommige genieten dekking via andere contracten (bijvoorbeeld: TRC of beroepsaansprakelijkheid). Daarom voert AVESTA een audit uit om de architectuur van de contracten te optimaliseren.

Wet Breyne - financiële garantie van voltooiing

De Wet Breyne biedt de bouwer (verkoop buiten plan) of de koper van een te bouwen woning (sleutel-op-de-deur bedrijf) een brede bescherming die een aantal factoren dekt. Zij voorziet in een verplichte borgstelling voor aannemers zonder vergunning om de volledige voltooiing van het werk te garanderen.
AVESTA verdeelt Loi-Breyne obligatieleningen voor projectontwikkelaars en aannemers.

Een specifiek verzoek?

Ons team van deskundigen staat klaar om u te adviseren.
crossmenu
NL