Menu
Menu

Verzekering voor uw personeel

Wanneer u werknemers in dienst hebt, profiteren zij van juridische dekking zoals arbeidsongevallen. Om hun salarispakket te versterken, kan hen een groepsverzekering worden aangeboden. AVESTA Insurance adviseert u over verschillende oplossingen die voor u voordelig zijn en zorgt voor de verzekering van uw personeel.

Arbeidsongeval

Een arbeidsongevallenverzekering dekt ongevallen die zich voordoen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en op weg naar en van het werk. Ze dekt ook het vervoer van en naar de plaats waar u gewoonlijk luncht.

Het gegarandeerde inkomen

Deze verzekering keert een aanvullend pensioen uit aan uw werknemers bij langdurige ziekte. Dit pensioen is het verschil tussen de vervangingsuitkering en de hoogte van het salaris. Zo verliezen ze geen koopkracht.

Hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering is een van de extralegale voordelen die een onderneming haar werknemers kan aanbieden. Dankzij deze verzekering worden de kosten voor ziekenhuisopname niet alleen vergoed, maar ook voorgeschoten. De meeste verzekeringen bieden immers een interessante derdebetalersregeling. Dit is dus een belangrijk voordeel voor uw werknemers, vooral omdat de bedragen die in deze verzekering worden gestort niet als een voordeel in natura worden beschouwd.

Groepsverzekering

Het stelt de werknemer in staat te profiteren van een bepaald geldbedrag dat hij of zij kan gebruiken wanneer hij of zij met pensioen gaat.
Een groepsverzekering geeft de werknemer een extra-legaal voordeel tegen lagere kosten. Het sterke punt is het belastingstelsel: de premies van de groepsverzekering vallen onder een gunstig belastingregime en worden minder belast dan het eigenlijke loon. Bovendien vindt de storting van het kapitaal in het pensioen plaats onder relatief aantrekkelijke voorwaarden.

Hulp bij reizen

Bij een zakenreis naar het buitenland kan bijstand uw werknemer beschermen tijdens zijn of haar reis. Er kunnen tal van uitbreidingen worden aangeboden, zoals dekking van annuleringskosten, de kosten van het vervoer van familieleden, vergoeding van verloren bagage, enz.

Een specifiek verzoek?

Ons team van deskundigen staat klaar om u te adviseren.
crossmenu
NL