Menu
Menu

Verzekering voor uw financiële risico's

Cyberverzekering

Bedrijven worden regelmatig het slachtoffer van cyberaanvallen die hun IT-infrastructuur vernietigen en zo hun activiteiten blokkeren. Dit leidt tot aanzienlijke kosten voor deze bedrijven, zowel voor het herstel van faciliteiten als voor het verlies van inkomsten door bedrijfsonderbreking.

In eerste instantie worden specialisten dringend ingeschakeld om u bij te staan bij het deblokkeren van de situatie of het nemen van de nodige maatregelen om de verspreiding te beperken. In een tweede fase worden zo nodig ook juridische of public relations specialisten ingezet om de gevolgen voor uw klanten en derden te beperken.

Maar AVESTA Insurance & Risk Solutions stopt daar niet. Het dekt ook :
- Incident management ;
- Netwerkonderbreking en gerelateerde bedrijfsonderbreking;
- Administratieve boetes ;
- Cyber-extortion ;
- Telefoon hacking,
- Cyberdiefstal;
- Aansprakelijkheid na een incident.

Bestuurdersaansprakelijkheid - D&O

Leidinggevenden, managers, bestuurders van een onderneming - ongeacht de omvang en de aard van de onderneming - zijn aansprakelijk voor hun bestuurshandelingen en de hun toevertrouwde taken. Vorderingen kunnen worden ingesteld wegens plichtsverzuim, wangedrag of toezicht, ongeacht of dit daadwerkelijk is gepleegd of wordt beweerd.
In geval van vorderingen beschermt de polis Bestuurdersaansprakelijkheid uw privévermogen. Ze dekt ook de kosten van civiele of strafrechtelijke verdediging in verband met tegen u ingestelde vorderingen.

Fraudeverzekering

Cybercriminaliteit - fraude tegen de president, fraudeurs die zich voordoen als klanten of leveranciers - is een groeiend risico voor bedrijven. Maar fraude kan ook van uw personeel komen!
Wat de oorsprong ook is, de financiële gevolgen hebben grote gevolgen voor uw organisatie.
Een fraudeverzekering verzekert u tegen financiële verliezen door interne of externe fraude. Toolbox, preventie, hulp bij crisisbeheer, schadevergoeding, ... zijn allemaal inbegrepen in de polissen die AVESTA Insurance & Risk Solutions aanbiedt.

Kredietverzekering

Het risico van wanbetaling is een groot gevaar voor bedrijven, vooral voor het MKB, dat het meest kwetsbaar is. 
Wordt u vaak geconfronteerd met bedrijven die een betalingstermijn hanteren na ontvangst van uw producten of diensten? Een kredietverzekering beschermt u tegen klanten die hun facturen niet betalen. U wordt vergoed in geval van insolventie gekoppeld aan een faillissement - of vermoedelijk faillissement - maar ook bij wanbetaling door een bedrijf dat nog steeds actief is. De kredietverzekeraar start zelf de incassoprocedure en bij volledige insolventie vergoedt de verzekeraar u het uitstaande bedrag.
Bovendien kunt u met uw verzekeringspolis de kredietwaardigheid van uw klanten of potentiële klanten controleren aan de hand van een gedetailleerd financieel verslag. Ook als de financiële situatie van uw klant verandert, wordt u op de hoogte gebracht en kunt u de betalingsvoorwaarden aanpassen.

Een specifiek verzoek?

Ons team van deskundigen staat klaar om u te adviseren.
crossmenu
NL